Jouw bijdrage helpt

Steun de Museumhaven Zeeland

Sponsors en donateurs steunen de stichting al jaren in al haar activiteiten. Donateurs doen dit financieel en via vrijwilligerswerk, maar ook door steun bij publiciteit, werving van fondsen en het organiseren van acties. Sponsors voorzien ons van de broodnodige middelen om de schepen goed te kunnen onderhouden.

Donaties

Wil jij vriend van het museum worden en de Museumhaven steunen? Je donatie is van harte welkom op deze bankrekening.

Donatie: vanaf € 25
Rekeningnummer: NL18RABO0364342692 t.n.v. Stichting Museumhaven Zeeland
Onder vermelding van: ‘donateur’, met naam, adres en e-mailadres   

We zijn je bijzonder dankbaar voor je hulp!

Museumhaven Zeeland

Dit krijg je als je doneert

Als donateur betaal je minimaal € 25,- per jaar. Wat krijg je hiervoor?

 

 

De Geefwet

De Museumhaven Zeeland is door de belastingdienst aangewezen als een zogenaamd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat over giften of legaten aan het museum geen schenkingsbelasting of erfbelasting verschuldigd is. Je gift aan het museum telt mee voor 125% bij de giftenaftrek in de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld

Je wilt bijvoorbeeld € 100,- geven. Bij de giftenaftrek telt dat mee voor € 125,-. Mits je met je overige schenkingen al tussen aftrekdrempel en -plafond zit, kost deze gift je netto nog maar € 47,50 (belastingtarief 42%) of € 35,- (belastingtarief 52%).

Periodieke schenkingen

Bij gewone giften geldt een inkomensafhankelijke aftrekdrempel en een aftrekplafond. Bij een periodieke schenking voor 5 jaar is er geen aftrekplafond en geen drempelbedrag. Een periodieke schenking kan direct voor 125% worden afgetrokken van je belastbaar inkomen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een (periodieke) schenking of over sponsorafspraken? Stuur een e-mail naar de vice-voorzitter van de stichting, Cees Dogger.

Over de stichting

De Museumhaven Zeeland is een jonge, dynamische organisatie die een museum op twee locaties beheert. In de Oude Haven van Zierikzee ligt de collectie van acht historische en vaak unieke schepen. In de Stads- en Commerciewerf restaureren wij klassieke schepen. Alles is toegankelijk voor het publiek. Maar liefst 45 vrijwilligers zetten zich in voor de Museumhaven, en meer dan honderd bedrijven steunden ons de afgelopen jaren. Mensen en bedrijven met een warm hart voor het varend erfgoed, die zich bovendien bewust zijn van het belang van maatschappelijk ondernemen. Om de taak en opdracht van de Museumhaven uit te voeren zijn sponsors broodnodig!

Pin It on Pinterest

Share This